Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Stenmarks Bygg Skaraborg AB är ett byggföretag som har sin primära verksamhet inom Västra Götaland, Skaraborg med omnejd.

Vi vänder oss till professionella kunder som delar vår syn på kvalitet och kompetens.

Vår verksamhet är bred – vi utför alla typer av projekt och kan erbjuda ett helhetskoncept från idé till färdig produkt, med goda erfarenheter av samverkansentreprenader.

Vår affärsidé är att tillhandahålla heltäckande tjänster inom byggsektorn till köpare med högt ställda krav på projekterings-, bygg- och installationstjänster när det handlar om produktion av bostäder, affärs-, kontors- och industribyggnader. De fem senaste åren har tyngdpunkten legat på bostadsproduktion med stommar både I betong och trä.

Våra tjänster erbjuds med syftet att minimera kundens arbete och kostnader för samordning och byggledning.

Likaså ska kunden alltid få den mest miljövänliga, ekonomiska och byggtekniskt riktiga lösningen. Detta ske genom lyhördhet för kundens önskemål, kunnande och ekonomiska förutsättningar.

Genom att vara affärsmässiga, kompetenta och engagerade vill vi vara en pålitlig, eftertraktad partner som ständigt bygger förtroende. Partneringandan har genomsyrat företaget genom många år av samverkansentreprenader och det grundläggande arbetssättet tar vi med oss även i andra entreprenadformer.

Att välja Stenmarks Bygg Skaraborg som samarbetspartner innebär trygghet i förvissning om en rak kommunikation och ett  uppträdande där inga genvägar tas, och om ett professionellt resultat som uppfyller alla regelverk och åtaganden, nu och i framtiden.

Engagemang och stolthet – vi driver på utvecklingen i en positiv riktning, där alla medarbetare drar åt samma håll med en passionerad laganda, ansvarstagande och yrkesstolthet.

Ordning och struktur – vi arbetar på ett systematiskt sätt i alla led från anbud, projektering och utförande på byggarbetsplatsen till överlämnandeskedet.

Lyhördhet och flexibilitet – en smidig samverkan med våra kunder är en självklarhet för oss, med öppenhet för nya lösningar och samarbetsformer.

Långsiktighet och tillit – många av våra kunder har varit med oss länge och vi är övertygade om att en viktig förklaring är vår inställning att varje projekt är ett steg mot en fördjupad relation som bygger på ärlighet, förtroende och professionalism, snarare än en enskild, tillfällig affärsförbindelse.