Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Stenmarks bygg Skaraborg AB är ett byggbolag som har sin primära verksamhet inom Skaraborg. Sedan 2011 har vi utökat vårt område till södra Sverige där vi följer kund och utför utvalda projekt. Bolaget bildades 1993 och har de senaste åren växt till att omsätta ca 180 miljoner.

 

Vår affärsidé är att tillhandahålla projekterings-, bygg- och installationstjänster inom om-, till-, och nybyggnation av bostäder, affärs-, kontors- och industribyggnader.

 

Dessa tjänster skall erbjudas till kunderna med syftet att kunden skall få minimalt arbete och kostnader med samordning och byggledning.

 

Likaså skall kunden alltid erhålla den mest miljövänliga, ekonomiska och byggtekniskt riktiga lösningen, anpassat till den specifika kunden. Detta skall ske genom lyhördhet för kundens önskemål, kunnande och ekonomiska förutsättningar.

 

Vår plan är att vara ett vinstgivande företag som återinvesterar i utvecklingsprocesser för att hela tiden åstadkomma förbättringar för såväl kunder som medarbetare. Vi ska alltid ha utgångspunkten att vi är utsatta av konkurrens och därigenom drivas till att vara steget före. Vi ska upprätta fördelaktiga anbud till våra kunder genom en byggteknisk kreativitet och ett brett offertförfarande. 

 

Vi strävar efter vara ett starkt etablerat varumärke och därigenom utvecklas till ett ledande entreprenadföretag inom det område vi verkar. Genom att vara affärsmässig, kompetent och engagerad vill vi vara en pålitlig, eftertraktad partner och att ständigt bygga förtroende genom öppenhet och ärlighet.  

 

Vi vill att varje medarbetare ska känna sig som en del av, och bidra till företagskulturen. Långsiktiga utvecklingsarbeten ska röra både människor och verksamhet.

 

Ärlighet, förtroende och gott uppförande, beträffande etik och moral, ska alltid vara ledord gentemot kunder och medarbetare.

Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Storegårdsvägen 4

542 35  Mariestad

0501-27 88 90